Mybrary.ru

Наталия Зайцева - Чешский язык. Пособие по развитию речи

Тут можно читать бесплатно Наталия Зайцева - Чешский язык. Пособие по развитию речи. Жанр: Языкознание издательство неизвестно, год 2004. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте mybrary.ru (mybrary) или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Название:
Чешский язык. Пособие по развитию речи
Издательство:
неизвестно
ISBN:
нет данных
Год:
-
Дата добавления:
14 февраль 2019
Количество просмотров:
204
Читать онлайн
Наталия Зайцева - Чешский язык. Пособие по развитию речи

Наталия Зайцева - Чешский язык. Пособие по развитию речи краткое содержание

Наталия Зайцева - Чешский язык. Пособие по развитию речи - описание и краткое содержание, автор Наталия Зайцева, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки Mybrary.Ru
Данное пособие предназначено для всех изучающих чешский язык. Целью является презентация лексических знаний для активного выхода в речь на чешском языке. Тексты построены по принципу нарастания сложности, включают в себя элементы разговорной речи и страноведческие реалии. Сборник построен по тематическому принципу, включает в себя учебные тексты, тексты для домашнего чтения, а также газетно-публицистические статьи.

Чешский язык. Пособие по развитию речи читать онлайн бесплатно

Чешский язык. Пособие по развитию речи - читать книгу онлайн бесплатно, автор Наталия Зайцева
Назад 1 2 3 4 5 ... 36 Вперед

ЗАЙЦЕВА Наталия Александровна

(старший преподаватель кафедры романо-германских языков)


"ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК"

Учебное пособие по развитию речи

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

факультет международных отношений

кафедра романо-германских языков

1. RODINA (Семья)

Slovní zásoba: Словарный запас:

Člověk m.человек

muž m. мужчина

žena f. женщина

chlapec m. парень

hoch m. парень (разг)

kluk m. мальчик

dívka f. девушка

holka f. девушка (разг.)

ditě n. ребёнок

stařec m. старик

stařenka f. старуха


rodina f. семья

otec, tatínek m. отец, папа

matka, maminka f. мать, мама

děti n. дети, syn m. сын

dcera f. дочь

sourozenec m. единоутробный брат или сестра

bratr m. брат

sestra f. сестра

dědeček m. дедушка

babička f. бабушка

manžel m. муж, супруг

manželka f. жена, супруга


příbuzný m. родственник

strýc, strýček m. дядя, дядюшка

teta, tetička f. тётя, тётушка

snacha f. невестка

zeť m. зять

tchánm. свёкор, тесть

tchýně f. свекровь, тёща

bratranec m. двоюродный брат

sestřenice f. двоюродная сестра

neteř f. племянница

synovec m. племянник


otec + matka rodiče отец + мать родители

strýc + teta přibuzné дядя + тётя родственники

syn + dcera děti сын + дочь дети

muž + žena manželé муж + жена супруги

bratr + sestra sourozenci брат + сестра братья (сёстры)

babička + dědeček prarodiče бабушка + дедушка прародители


svobodný холостой

ženatý женатый

vdaná замужняя

rozvedený разведённый

starý mladenec старый холостяк

stará panna старая дева


Můj otec pochází z Německa. Мой отец родом из Германии.

Odkud pocházite, paní Poláčková? Откуда вы родом, госпожа Полачкова?


Přečtete texty. Прочитайте тексты.


1. DIALOG

A.: To jsou naše fotografie. To je moje rodina. To je můj dědeček a má babička. A taky jsou tam moji rodiče a sourozenci.

B.: Tvá maminka a tvá babička jsou si podobne.

A.: Ano, jsou.

B.: A taky tvá sestra je moc hezká. Kde studuje?

A.: Studuje na gymnáziu. A to je můj bratranec.

Je hezký, viď? A je ještě svobodný!


Slovníček. Словарик:

Studovat учиться

jsou podobne они похожи

moc очень

na gymnáziu в гимназии

viď ведь так?


2. PAN MATUSEVIČA JEHO RODINA

Pan Matusevič je Bělarus. Doma v Bělarusku je profesor na filologické fakultě, ale teď je v Praze, studuje češtinu. V Praze je sam, ale často vzpomíná na svou rodinu. Jeho manželka, paní Matusevičová, v Praze není. Je doma v Minsku, pracuje v nemocnici. Má velmi ráda svou práci. Dopoledne i odpoledne pracuje, volno má jen večer. Jeho dcera je už velká. Jmenuje se Alena. Už nestuduje, ale nepracuje, dopoledne odpočívá, odpoledne nakupuje, večer se dívá na televizi nebo jde s kamarádem do kavárny. Má hezký den. Jeho syn Janka ještě studuje na univerzitě v Minsku. Nestuduje rád, není dobrý student, ale je chytrý. Má rád jen kino, video a sport. Ještě rád hraje na počitači.


Slovníček. Словарик:

Čeština f. чешский язык

vzpomínat na koho вспоминать кого

odpočívat отдыхать

nakupovat делать покупки

divadlo n. театр

práce f. работа

jen (jenom) только

kavárna f. кафе

ještě ещё

počitač m. компьютер


Odpovězte: Ответьте:.

Kde pracuje pan Matusevič? Jakou má rodinu pan Matusevič?

Co dělá manželka pana Matuseviče? Co dělají děti pana Matuseviče?

* * *

Pozor! Внимание!

Studovat na univerzitě, na vysoké škole, na gymnáziu

Učit se česky, anglicky изучать чешский, английский

Chodit do školy, do práce, po obchodech

Pracovat na poliklinice, v nemocnici, v firmě

podnikat заниматься предпринимательской деятельностью

být v domacnosti быть домохозяйкой, v důchodu на пенсии

* * *

3. NAŠE RODINA

Naše rodina je velká. V bytě bydlíme můj otec, má matka, můj starší bratr a já. Bratr pracuje, je podnikatelem. Mám ještě starší sestru. Ta je už vdaná, bydlí se svým manželem a dětmi v Brestu. Děti jsou ještě malé a chodí do školky. Já studuji na fakultě mezinárodních vztáhů Bělaruské státní univerzity. Moji rodiče jsou zaměstnani. Otec pracuje v firmě, je manažerem, matka je lékařkou a pracuje na poliklinice. Mám také dědečka a babičku. Ti žijí na venkově nedaleko Minska, kde mají malý domek a zahradu. Občas nim jezdíme na návštěvu, a v letě na prazdniny.


Slovníček. Словарик:

bydlet проживать

chodit ходить

podnikatel m. предприниматель

školka, mateřská škola f. детский сад

studovat учиться

být zaměstnany иметь работу

pracovat работать

manažer m. менеджер

žít, — iji, — ješ жить

venkov m. деревня, провинция

občas время от времени

jezdit ездить

prazdniny каникулы

být na návštěvě быть в гостях

navštěvovat посещать, навещать

jít na návštěvu идти в гости

navštivit посетить, навестить

mít návštěvu иметь гостей

návštěva гости


Otázky: Вопросы:

1. Jaksejmenujete?

2. Kdebydlíte?

3. Kdebydlí vaširodiče?

4. Kde pracuje tvůj otec?

5. Je tvá matka zaměstnaná?

6. Máte sestru nebo bratra?

7. Kde žije tvá babička?

8. Je starší sestra už vdaná?

9. Kolík děti má tvá sestřenice? Chodí do školy?

10. Jezdíte často na venkov?

11. Máte zahradu?

12. Jak se nazývá manžel vaší sestry nebo manželka vašeho bratra?

13. Kdo je tchán a tchyně?

14. Jak se nazývají děti vašich sourozenců?

15. Kdo je bratranec a sestřenice?

16. Kdo je zeť a snacha?

17. Máte hodně přibuzných? Ke komu máte nejlepší vztah?

18. Jak nazyýváme ditě, kterému zemřeli rodiče? A jak se nazývají jeho nevlastní rodiče?


4. ROZHOVOR II.

A.: Nedavno jsem se dozvěděl, že jsi byl ve Francii. Co jsi tam dělal?

B.: Ty nevíš, že tam mám příbuzné? Moje sestra se vdala za Francouze a žije v Paříži už pět let. Bydlí u tchyně, která je vdova a má dost velký byt.

A.: A má tvoje sestra děti?

B.: Ano. Už davno jsem strýčkem. Mám jednoho synovce a dvě neteře, dvojčata.

A.: A ty jsi ještě svobodný?

B.: Ano, ale mám snoubenku a až budeme mít byt, vezmeme se. Teď bydlím u rodičů, ale je to dost komplikované. Máme totiž ještě babičku a dědečka a kromě toho s námi žije bratr se švagrovou. Ti jsou zatím bezdětní.

A.: To je opravdu složitě, ale já jsem byl v podobné situaci. Většina mladých lidí žije zpočatku v bytě svých rodičů. Má to sice jednu výhodu, že babička pomáhá při výchově dětí a při domácích pracích, ale ne vždy bývá tchyně se svou snachou spokojená.

B.: Pravě proto jsme se rozhodli, že počkáme se svatbou, dokud nebudeme mít vlastní byt.

A.: Je to rozumné. Nebude mnoho nepříjemnosti.


Slovníček: Словарик:

dozvědět se узнать

vdat se выйти замуж

Paříž f. Париж

snoubenka f. наречённая

vzít se пожениться

komplikované сложное

zatím пока что

opravdu на самом деле

složitě сложно

většina большинство

vyhoda f. выгода

výchova f. воспитание

domácí práce f. домашняя работа

vždy всегда

být spokojený s kým быть довольным кем-то

pravě именно

proto поэтому

rozhodnout решить

počkat подождать

dokud до тех пор пока

vlastní собственнный

Назад 1 2 3 4 5 ... 36 Вперед

Наталия Зайцева читать все книги автора по порядку

Наталия Зайцева - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки Mybrary.Ru.


Чешский язык. Пособие по развитию речи отзывы

Отзывы читателей о книге Чешский язык. Пособие по развитию речи, автор: Наталия Зайцева. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Прокомментировать
Подтвердите что вы не робот:*
Подтвердите что вы не робот:*
Все материалы на сайте размещаются его пользователями.
Администратор сайта не несёт ответственности за действия пользователей сайта..
Вы можете направить вашу жалобу на почту my.brary@yandex.ru или заполнить форму обратной связи.
×